Thời kỳ ủ lậu là bao lâu? Lậu lan truyền bằng đường nào?

Thi im lu c c tinh tm luc bnh nhan tip xuc i vi vi khun lu giup quay li nu nh cac triu chng biu hin ra ben ngoai. Luc xut phat lan lu, mt s virus bnh lu phat trin cc k nhanh. Theo o, thi k bnh cng cc k sm, khong c 3-5 ngay cung vi tr c bit la 2-10 hom.

Ngoai ra, giai on bnh sm hoc tr con tuy vao n sc khe ca bnh nhan cung cp mnh – yu ca vi rut. Luc ngi bn co sc khang kem, h min dch kem thi thi k bnh s ngn hn cung vi Ngc li.

Ti thi gian bnh ly, viem nhim co nguy c xam nhp n mt vai c quan bt thng thi d l sao, c t cung, trc trang cung c hng. Bi vy phi bit iu tr lu

Hin tng giai on lu

Bnh lu phai p thi im u

N thi im lu rt kho phat hin, ti vi mt s du hiu ca bnh ly khong ro o la ti nam. Nu co triu chng, h u nhn thy tiu rat but, tiu but cung vi kho chu i kem.

Bnh lu la bnh lan truyn thong qua ng tinh dc ph bin vt hai ti n gii (sau chlamydia). Rt nhiu thai ph khong co du hiu c th va co th b lan bnh n gin ma cha bit. Di ay 1 ln chm i vi 1 ngi nam b mc lan nhim bnh, ngi ph n co 50% kh nng mc lay lan bnh.

Lu ti nam gii thi im u

Lu ph bin i vi n gii hn nam gii. C 10% nam b mc bnh lu chng phi co hin tng nao. Nguy c nhim trung sau ay nu quan h tinh dc i vi 1 ch em ph n b mc lan bnh ly la tm 20% vi an ong.

Du hiu lu ti phai mnh phan thanh hai giai on:

Giai on giai on u

Ngi bnh co nguy c nhn thy hi nga, nng nc tren ng tiu, sau mt vai gi thi bai tit chy cht dch ti, ri chuyn dn sang c ri thanh m co mau vang c. Luc i ai, ngi co bnh co cm giac tiu gt, bnh ai but, au rat, au n, m ra ngay cang phn nhiu, nu nng n hn s tiu tin ra mau. Trong thi im nay, ngi bnh co kh nng b st nh, phin toai va au tc.

Thi gian mn tinh

Khi ch nen tr bnh hay cha bnh khong kt qu giai on cp tinh, lu ti phai nam s chuyn sang thi gian man tinh. Ti thi im nay, mt vai du hiu tren co nguy c mt dn, ch con li la tiu ra git c i n bui sang, cung vi tng cao nu nh ngi co bnh lao ng trm trng, thc khuya hoc s dng ru bia. Nam gii b mc bnh lu mn tinh co th co kh nng thy h ly bnh vo sinh t hn.

Tin mi: Xet nghim lu bao lau co kt qu

Lu truyn thong qua ng nao

Truyn thong qua ng tinh dc

ay la ng phn nhiu ca lay truyn lu. No co nguy c lan truyn thong qua sinh hot tinh dc dng vt- "co be" (gay lu sinh dc), hoc dng vt- hu mon (lu hu mon), sinh dc- ming (lu tren ng ming hng).

Truyn nhim c dng c kham bnh ly co khun lu

Tinh trng nay ch chim t l khong to, song vn co nguy c co th co. Dng c thit b thm kham bnh ly khong an toan, co dinh m khong sinh dc ca ngi bnh bnh lu cha ti x tri tit trung, ma con dung kham giup ngi mang bnh khac l, vo tinh nhim viem nhim bnh lu cho ngi nhim bnh y.

Lay truyn t m sang con

Lu tren n gii khong cp tinh nhn nhp thi d ti nam cn phi cp nu nh lu ti ph n khong nen nhin thy cung cha tr kp thi, nu thai ph s hu con cung sinh con thong qua am o thi virus lu vong c quan nhy cm ca m co kh nng lay lan sang con. in hinh nht la bnh lu tren mt ca tr s sinh. La khi a tr ra co y m ti mt (viem kt mc mt bi lu)

Dung chung khn v sinh, s dng

Dung chung khn v sinh, qun ao lot, ap dng co dch toat ca ngi b bnh cng dn n s lan nhim trung bnh lu.

Lu thng co du hiu vo cung chi tit ti phai mnh song li triu chng kin ao tren n gii cn cp khi khong d dang c nhin ra va cha tr, d lan nhim cho ngi khac.

Phia ngoai triu chng bnh lu giai on u ti sinh dc (tng tit dch l tiu, am o, bnh viem niu o giai on u, tren phai yu co cm giac au bng trong cung vi chy khi h). Lu con co mt vai biu hin khac thng ben ngoai nhy cm (ph thuc n con ng lay lan nhim) nh: bnh lu mt tren tr s sinh, viem hng la do lu, viem hu mon trc trang bi bnh lu, virus mau do lu, nhim trung khp ti bnh lu, nhim trung quanh gan (hi chng fitz-hugh-curtis), nhim trung ni tam mc vi bnh lu.

Tom li lu lan nhim thong qua con ng gi Lu co th lay nhim thong qua sinh hot tinh dc va bt c hanh vi nao co chm i vi dch tit ca ngi bnh bnh lu. Vy nen vic Kham bnh lu bao nhieu tin rt quan trng vi bnh lu luc ch nen tr bnh ung cung vi ung luc co kh nng gay vo s di chng nghiem trng c bit la nhim trung tiu khung, trm trng hn la viem nhim mau.

Sinh hot tinh dc bo m, khong ap dng chung dung vi ngi bt thng nhm phong tranh lay truyn bnh lu. Khi bn co bt ki hin tng nao ca lu, hay ti tc khc phong kham y t tin cy nhm c thm kham va cha tr kp thi, ngn nga bin chng nghiem trng giup c th.

Kh nng b cn phi bnh lu

Lu ht sc ph bin cung vi thng tac ng tr li nam phn ong hn ch em. Nhng, khong a s ngi phat hin rng h mc bnh lu vi bnh ly him nu co biu hin. Cn bnh nay rng rai ti mt s c th u hoc quan h tinh dc, song bnh ly cng co th tac ng n cu be.

Bn co kh nng t ch bnh nay qua hng gim thiu mt s yu t kh nng. Hay tim hiu chuyen gia nhm bit ro thong tin c th.

Mt vai yu t nao gay ra nang cao nguy c mc bnh lu

Co phn nhiu yu t kh nng gay ra bnh lu song yu t quan trng nht chinh la sinh hot tinh dc khong m bo. Nhng yeu t nguy c khin bnh ly lan truyn nhanh:

Sinh hot tinh dc

Co ngi n mi

Co nhiu bn gai

a tng c phng oan b mc bnh lu

B mt vai bnh ly ly truyn nhim tinh dc khac l.

Lien h phong kham da khoa cha bnh xa hi. https://onhealth.vn/tu-van-benh-lau-bieu-hien-va-cach-chua-benh-lau-o-ha-noi.html

Last edited: 29/06/2021